fbpx

Privacy beleid.

UpRecruit respecteert de privacy van opdrachtgevers en bezoekers en zorgt dat alle persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. In deze privacy statement wordt uitgelegd welke gegevens worden verwerkt, wat er met deze gegevens wordt gedaan en welke rechten er zijn met betrekking tot de persoonsgegevens

In deze privacy statement worden de volgende onderwerpen uitgelegd:

– Welke persoonsgegevens verwerkt UpRecruit
– Met welk doel en op welke grondslag UpRecruit persoonsgegevens verwerkt
– Hoe lang UpRecruit persoonsgegevens bewaart
– Met welke derden persoonsgegevens worden gedeeld
– Hoe UpRecruit persoonsgegevens beveiligd
– Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
– Cookies of vergelijkbare technieken die UpRecruit gebruikt
– Vragen en/of opmerkingen

Welke persoonsgegevens verwerkt UpRecruit?

UpRecruit verwerkt persoonsgegevens:

 • indien je gebruikt maakt van onze diensten. Het gaat dan om de volgende gegevens. Organisatienaam, naam contactpersoon (voor- en achternaam), adres, telefoonnummer(s) en e-mailadres(sen).
 • wanneer je de UpRecruit website bezoekt. Het gaat dan om bezoekgegevens. Deze gegevens hangen samen met jouw surfgedrag op onze website.
 • wanneer je actief contact met ons opneemt. Dit kan via de e-mail, telefoon of een contactformulier op onze website. Het gaat dan om de gegevens die je zelf hebt doorgegeven bij het opnemen van het contact. Dit kan gaan om jouw e-mailadres en/of telefoonnummer in combinatie met jouw voor- en achternaam of bedrijfsnaam.
 • overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in correspondentie, telefonisch en/of fysiek contact.

Met welk doel en op welke grondslag UpRecruit persoonsgegevens verwerkt

Voor het verwerken van persoonsgegevens is altijd een grondslag nodig. De zes wettelijke grondslagen zijn:

 • Toestemming: De betrokkene heeft toestemmingen gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.
 • Overeenkomst: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene voor de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.
 • Wettelijke verplichting: De verwering is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust.
 • Vitaal belang: De verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van de betrokkene of van een ander natuurlijke persoon te beschermen.
 • Publiekrechtelijke taak: De verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen.
 • Gerechtvaardigd belang: De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkenen die tot bescherming van persoonsgegevens, zwaarder wegen dan de belangen, met name wanneer de betrokkene een kind is.

UpRecruit verwerkt persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, namelijk voor:

 • het optimaal kunnen bedienen van onze (potentiele) opdrachtgevers en het verbeteren van de dienstverlening
 • het aangaan en onderhouden van een relatie met al onze opdrachtgevers
 • het organiseren van bijeenkomsten
 • het verstrekken van door u gevraagde informatie
 • het aanbieden van diensten van UpRecruit of partijen waarmee UpRecruit samenwerkt

Archief doeleinden:

 • het factureren van onze diensten en het afhandelen van jouw betaling
 • communicatie doeleinden om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • het informeren van onze (potentiële) opdrachtgevers en partners over wijzigingen van onze diensten
 • het analyseren van gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren
 • het nakomen van wettelijke verplichtingen, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte

Hoe lang UpRecruit persoonsgegevens bewaart

Persoonsgegevens worden alleen voor de hierboven gestelde doelen verwerkt. UpRecruit bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor gegevens worden verzameld, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke plicht.

Met welke derden persoonsgegevens worden gedeeld

De door ons verzamelde gegevens zijn nodig in het kader van de hierboven beschreven doeleinden. Indien verstrekking van de gegevens aan derden nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting, dan stellen wij jouw gegevens aan deze derden ter beschikking. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. UpRecruit blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. UpRecruit verkoopt jouw gegevens in geen geval aan derden voor marketing- of andere doeleinden.

Hoe UpRecruit persoonsgegevens beveiligd

UpRecruit neemt de bescherming van gegevens zeer serieus. Om bescherming van jouw gegevens te waarborgen neemt UpRecruit passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met info@uprecruit.nl

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw gegevens. Bij UpRecruit kun je een verzoek indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar je te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@uprecruit.nl Voor deze aanvraag vragen wij altijd een kopie van je indentiteitsbewijs mee te sturen. De reden hiervoor is om er zeker van te zijn dat de aanvraag door jouw is uitgevoerd. Maak in deze kopie je pasfoto, de strook met nummers onderaan het paspoort en het BSN nummer zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Binnen vier weken reageren wij op je verzoek.

Over ons Cookiebeleid

Dit Cookiebeleid legt uit wat cookies zijn en hoe we ze gebruiken. U dient dit beleid te lezen om te begrijpen wat cookies zijn, hoe we ze gebruiken, de soorten cookies die we gebruiken, d.w.z. de informatie die we verzamelen met behulp van cookies en hoe die informatie wordt gebruikt en hoe de cookievoorkeuren kunnen worden beheerd. Raadpleeg ons privacybeleid voor meer informatie over hoe we uw persoonlijke gegevens gebruiken, opslaan en bewaren.

U kunt op elk moment uw toestemming wijzigen of intrekken van de cookieverklaring op onze website.

Lees meer over wie we zijn, hoe u contact met ons kunt opnemen en hoe wij persoonsgegevens verwerken in ons privacybeleid.

Uw toestemming is van toepassing op de volgende domeinen: uprecruit.nl

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden gebruikt om kleine stukjes informatie op te slaan. De cookies worden op uw apparaat opgeslagen wanneer de website in uw browser is geladen. Deze cookies helpen ons de website naar behoren te laten functioneren, de website veiliger te maken, een betere gebruikerservaring te bieden en te begrijpen hoe de website presteert en te analyseren wat werkt en waar het moet worden verbeterd

Hoe gebruiken wij cookies?

Zoals de meeste online diensten, gebruikt onze website cookies van derden en cookies van derden voor een aantal doeleinden. De first-party cookies zijn meestal nodig om de website op de juiste manier te laten functioneren en ze verzamelen geen van uw persoonlijk identificeerbare gegevens.

De cookies van derden die op onze websites worden gebruikt, worden voornamelijk gebruikt om te begrijpen hoe de website presteert, hoe u met onze website omgaat, onze services veilig te houden, advertenties te bieden die voor u relevant zijn en u al met al een beter en verbeterd aanbod bieden gericht op de gebruikerservaring en helpt uw toekomstige interacties met onze website te versnellen.

Welke cookies gebruiken wij?

1. Permanente cookies
Door permanente cookies te gebruiken zorgen we ervoor dat u bepaalde acties niet opnieuw
hoeft uit te voeren. We herkennen de voorkeuren die u hebt opgegeven bij een eerder
bezoek aan onze website. Zodoende bespaart u tijd en is de website prettiger in gebruik.
Permanente cookies kunt u verwijderen via de instellingen van uw browser.

2. Sessie cookies
Sessie cookies zetten we in tijdens uw bezoek en worden automatisch verwijderd zodra u de
browser afsluit. We onthouden welke onderdelen u tijdens een bezoek bekijkt en stemmen
daar onze diensten op af.

3. Tracking cookies van onszelf
Een tracking cookie vragen we op zodra u een website uit ons netwerk bezoekt. Hierdoor
kunnen wij te weten komen dat u naast onze website ook op de betreffende andere
website(s) uit ons netwerk bent geweest. Het daardoor opgebouwde profiel is niet gekoppeld openbaar aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op uw profiel, zodat deze zo veel mogelijk relevant voor u zijn.

4. Cookies van derde partijen

 • Google Analytics cookies
  Via onze website worden cookies geplaatst door Google, als deel van de ‘Analyticsdienst’. Wij gebruiken deze dienst om bezoekersgedrag bij te houden en om
  rapportages te krijgen over hoe bezoekers onze website gebruiken. Op basis daarvan
  kunnen we de website vervolgens verbeteren. Het gaat dus niet om het onthouden
  van persoonsgegevens, maar om het bijhouden van uw handelingen op de website.
 • Social media cookies
  Op onze website staat een Facebook-pixel. Deze pixel werkt door middel van een
  stukje code die van Facebook zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden
  cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Lees de privacyverklaring van
  Facebook door (welke regelmatig kunnen wijzigen) om meer te weten te komen over
  wat zij met je (persoons) gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.
 • Google Adwords cookies
  We gebruiken Google AdWords-remarketing om te adverteren via internet. AdWords-remarketing geeft relevante advertenties weer die op u zijn afgestemd op basis van de delen van de website die u heeft bekeken door een cookie op uw computer te plaatsen. DEZE COOKIE GEEFT JE GEENSZINS IDENTIFICATIE OF TOEGANG TOT JE COMPUTER. De cookie wordt gebruikt om te zeggen: “Deze persoon heeft deze pagina bezocht, dus laat ze advertenties zien die betrekking hebben op die pagina.” Met Google AdWords Remarketing kunnen we onze marketing aanpassen aan uw behoeften en alleen display-advertenties die voor u relevant zijn. “

Inschakelen, uitschakelen en verwijderen van cookies

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden
in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.

Cookies verwijderen en beheren:

Internet Explorer
Microsoft Edge
Google Chrome
Mozilla Firefox

Meer informatie over cookies vindt u op de websites van Cookierecht en van de Consumentenbond.

Vragen en/of opmerkingen

Heb je vragen en/ of opmerkingen met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens? Dan kun je contact opnemen door een e-mail te sturen aan info@uprecruit.nl. In alle informatie die wij sturen (niet zijnde serviceberichten) kun je vanuit die betreffende uiting afmelden. Voor alle andere vragen die je mocht hebben over ons privacy statement, kun je contact opnemen met info@uprecruit.nl. Binnen UpRecruit is een functionaris voor de gegevensbescherming (FG).